O LOMU A KAMENU

Společnost Lom Žernovka, s.r.o. je po celou dobu trvání ryze českou soukromou společností.

Kamenolom s blokovou těžbou zajišťují dostatek suroviny na více než sto let.

Produkce firmy je zaměřena především na použití v exteriérech: dlažební desky, dlažební kostky, mozaika, deskové i masívní obklady, schodišťové stupně, sloupky, obrubníky, …atd.

Haklík
1 m2 = 270 kg při síle do 15cm
Používá se jako stavební kámen pro podezdívky rod. domků, plotů, opěrných okrasných zdi a pod. Jedná se o kámen vyhraněný tzn., že se jedná o pravidelné pravoúhlé kvádry ve tvarech čtverců a obdélníků o rozměrech cca 15 cm silné, různých délek a šířek zpravidla od 20 -ti do 45 cm.
V lomu se prodává haklík hrubý z kterého je možno přímo stavět, ale pro dokonalejší vzhled se kamenicky opracovává na haklík upravený.

Sokl
1 tuna = 3.5m2
Používá se stejně jako haklík na podezdívky a opěrné zdi. Jedná se však o podezdívku nepravidelnou tzv. divočinu, jde o kameny o rozměrech 20 - 40 cm, kde je nejméně jedna strana rovná v podobě nepřesného čtverce, nebo obdélníku. Málo vhodné pro podezdívky obytných domů, více vhodné pod ploty a opěrné zdi.

Kámen regulační
1 tuna = 3m2
Používá se na zpevnění koryt potoků a řek, ale i na zpevnění strání či opěrných zdí. Není vhodný na podezdívky již pro svojí mohutnost, která je v rozměrech od 30 do 70 až 80 cm, velikost jednotlivých kamenů má svůj důvod, aby v případě  regulace vodních toků měli jednotlivé kameny takovou váhu, aby nedocházelo proudem vody k jejich uvolňování a pohybu.

Kámen záhozový
Používá se do základů pod rod. domky , ploty a pod. Tvarově nepravidelný o rozměrech od 10 do 50 cm.

Kámen štětový
Používá se na vyrovnání proláklin v cestách, jako podloží pro konečné úpravy cest, do úzkých základů pod nepříliš těžké zídky a pod. Tvarově  nepravidelný o rozměrech 1 až 20 cm.

Obrubník hrubý
1 metr = 70kg
Používá se k ohraničení cest, záhonů a pod. Rozměry jsou o různých délkách od 50 do l20 cm, je však daná šíře hlavy obrubníku 13 cm a výška obrubníku 20 až 23 cm. Používá se i na ohraničení dlážděných cest dlažbou l0xl0 a l6xl6. Na ohraničení dlážděné cesty mozaikou /5x5 cm/ není příliš vhodný pro svoji mohutnost, lze pro tuto dlažbu vyrobit obrubníky o šíři hlavy 7 až 10 cm. Pro vysokou cenu úzkých obrubníků je toto však jev výjimečný.

Obrubník s opracovanou hlavou
Stejné použití, hlava obrubníku je však zaprýskaná do pravidelného obdélníku.

Dlažba l0xl0 a l6xl6
10x10 1 tuna = 4-4.5m2 , 16x16 = 3.5m2
použití na vydlažďování příjezdových cest k rod. domkům, náměstí i veřejných komunikaci.

Dlažba mozaika 5x5 cm
5x5 1 tuna = 7-7.5m2
používá se k dláždění chodníků, okrasných kruhů fontán apod.