KÁMEN STAVEBNÍ

využití kamene z lomu Žernovka


haklík

regulační kámen


sokl